ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2006004 מתאריך 30/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 508תחנת שאיבה נשר.
זמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב
יבנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 512תחנת שאיבה לביוב - יבנה, מתחם A.
נושאמחוז מרכזנושא כללי