ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2006010 מתאריך 06/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כפר סבאבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 437הרחבה ושדרוג מט"ש כפר סבא - הוד השרון.
בקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 441קבוצת יבנה - פרשה טכנית לטיפול בשפכים
מזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 442תכנית אב לביוב - זמר.
טירהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 443ת"ש מרכזית לביוב - טירה
חבל מודיעין, מבוא מודיעיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 444תכנית אב לביוב מבוא מודיעים.
רמלהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 445תחנת שאיבה צפונית במתחם "מכבי".
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 446תכנית אב לביוב - עריית יהוד.
מצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 448גני יהודה תכנית אב לביוב.
דרום השרון, בית ברל, רמת הכובש, שדה ורבורגבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 447תכנית ביוב רמת הכובש, שדה ורבורג, בית ברל למט"ד שד
קסם, ג'לג'וליהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 450ג'לג'וליה - מכון שאיבת שפכים ראשי.
ראש העיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 327תכנית אב לאיסוף וסילוק שפכי ראש העין.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 298/ גמתקן טיהור שפד"ן.
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 298/ דמתקן טיהור שפד"ן
לב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 455מערכת ביוב צור משה
קסם, כפר בראבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 453כפר ברא - תכנית אב לביוב.
קסם, ג'לג'וליהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 454ג'לג'וליה - תכנית אב לביוב.
חוף השרון, אודיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 456מערכת ביוב מרכזית, תכנית הקמת תחנות שאיבת שפכים
מודיעין-מכבים-רעותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 458סילוק ביוב מודיעין עיליל חמט"ש איילון.
רעננהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 462מכון טיהור רעננה, טיפול משלים בקולחים-סינון.
עמק חפרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 459מט"ש עמק חפר - תכנית כללית לשיפוט.
חבל מודיעין, בית עריףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 460תכנית ביוב במסגרת מ.א. חבל מודיעין.
חבל מודיעין, בן שמן (מושב)בקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 461בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 461
לב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 30הוספת שטחי השרות,שינויים בהוראות הבינוי והעיצוב,קביעת הוראות לבריכת שחיה ביתית24/03/2010
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3392קביעת קוי בנין למבנים הקיימים בהתאם לקיים בשטח, קביעת הוראות בניה.
דרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 465הקמת מערכת ביוב ציבורית רמות השבים.
יבנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 464קו מחבר קידוח יבנה 128 תת קרקעי.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 72אזור מגורים א' עם חזית מסחרית, קביעת הוראות בניה.
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 467תכנית אב לביוב הוד השרון
מצפה אפק, באר יעקבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 469באר יעקב.תחנת שאיבה אזור תעשיה צפוני,קו סניקה ומאספ
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3159תוספת שטחים עיקרים, הקטנת קו בנין צד, וקדמי, הגדלת יח"ד דיור.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 468מתקן סחיטה והסמכה לבוצה של השפד"ן.
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 472תגבור מערכת הולכת שפכים, והקמת תחנת שאיבה לשפכים
נתניהתוכניתנת/ 547/ 39תוספת שטח עיקרי לדירה דרום מזרחית, תוספת קומות, קביעת קוי בנין.
דרום השרון, עדניםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 473מושב עדנים, מערכת משלימה לביוב.
שורקות, חבל יבנה, בן זכאיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 474בן זכאי - העתקה ושדרוג מתקן טיפול שפכים.
שורקות, גדרות, כפר מרדכיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 475תכנית בינוי וביוב - כפר מרדכי.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 476מט"ש קולחי השרון, שדרוג והרחבה.
ראש העיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 477ראש העין - קו ביוב ראשי.
עמק חפר, משמר השרוןבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 137שמוש חורג מגרש לכלי רכב.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 303/ בהגדלת % בניה בתחום מגרשי מגורים צמודי קרקע, קביעת תנאים והוראות לבניה.11/09/2007
דרום השרון, גבעת ח"ןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 481גבעת חן - איסוף וסילוק ביוב.
דרום השרון, כפר מל"לבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 482כפר מלל, איסוף וסילוק ביוב.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 77שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים דרכים משולבות וחניה, ש.ב.צ. ש.צ.פ. ומגורים א'.
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 26שינוי ממגורים מיוחד למגורים רב קומות,הגדלת שטחים עיקריים שטחי שירות,יח"ד,קומות22/05/2008
גזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 497ק.שעלבים שפכי הקבוץ למט"ש איילון, שכונת הבנים.
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 499תחנת שאיבה וקו סניקה פלמחים - חוף הים. גן רווה.
נתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 502בניית תחנת שאיבה לשפכים.
נתניהתוכניתנת/ 750/ 11/ גתוספת 4,000 מ"ר שטחים עיקריים ללא תוספת יח"ד לצורך הגדלת שטחי דירות.קרית האקדמ08/01/2009
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 5תוספת יחידת דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה,תוספת לשטח העקרי26/02/2007
נתניהתוכניתנת/ 800/ 81שינוי ממגורים ג למיוחד,הגדלת:מס' יח"ד,שטחים עיקריים ושרות,שינוי מס' קומות,קוי24/01/2007
דרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 672בקשה להיתר, שיפוץ וחיזוק מבנה קיים.
עמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 139תכנית בינוי 18 יח"ד שכונת הציפורים.
טייבהתוכניתטב/ 2883שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק דרגה ב'30/04/2008
חבל מודיעיןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 801קידוח נפט מגד 5