ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2006011 מתאריך 20/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב השרוןתוכניתצש/ 62/ 5אזור תעסוקה פארק השרון תחנת תדלוק ושרותי דרך.23/06/2008
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 1עמק 14, אתר C.08/02/2010
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 193/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.11/02/2010
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 12/ 1שינוי שטח חקלאי למגורים,הקצאת שטח לצרכי ציבור,חלוקה למגרשים,רשוי מבנים ללא הית
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 46שינוי מחקלאי למגורים א' ופתיחת דרכים חלוקת מגרשים בהסכמה
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 883/ 1תוספת גלריה+שרותים+משרדים,ש.חורג תיקוני רכב פחחות.
עמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 143/ 8"חבת ציון" - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.21/06/2010
ראש העיןתוכניתרנ/ 196/ א/ 1תכנית מפורטת מס' רנ/196/א/1 שינוי לתכנית אפ/19630/05/2010
טירהתוכניתטר/ 2723ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת קווי בניין בהתאםלקיים,וקביעתהוראות בניה
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 393שינוי מחקלאי למגורים ב' מיוחד,קביעת:זכויות בניה,בינוי, יח"ד,דרכים,מגרשים לצ.צב
לודתוכניתלד/ 331/ 2קניון לוד סנטר, תוספת זכויות בניה.
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 28שינוי ממגורים ג' עם חזית מסחרי למסחרי ומגורים, שינוי קו בנין צדדי.04/09/2007
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 894שמוש.חורג למכירת צמחים ופרחים בחלק ממבנה משתלה בהיתר
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 11שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר.
חוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 17/ באזור ספורט פנאי ונופש ומרכז מבקרים בצרה.
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 732פרוייקט "נוף ויצמן"
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 733פרוייקט "נוף ויצמן".
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 734מכון ויצמן תוספת לבנין קיים בניין פסיקה.