ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2006012 מתאריך 04/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 1255/ 54שינוי ממגורים ג + חזית מסחרית למגורים ג, בטול מבנה מסחרי ובניית 2 בניינים.31/07/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 179/ 35תוספת שטח עיקרי לדירת גן, תוספת יח"ד, איחוד מגרשים בהסכמת הבעלים.15/02/2007
עמק חפר, עין החורשבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 484קבוץ עין החורש מערכת ביוב מרכזית.
עמק חפר, אלישיבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 480בית חזון אלישיב מערכת ביוב מרכזית
חוף השרון, ארסוףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 486תחנת שאיבה לביוב ארסוף.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 23קביעת תוספת לשטחי בניה עיקריים ושרות בקומת מרתף.05/02/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 25/ חקביעת שטחים למסחר ומגורים ולצרכי ציבור שונים: דרכים וחניות וכד'.28/04/2010
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 393שינוי מחקלאי למגורים ב' מיוחד,קביעת:זכויות בניה,בינוי, יח"ד,דרכים,מגרשים לצ.צב
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 74שינוי ממגורים ב' למרפאה ושרותים, ולדרך חדשה. קביעת זכויות בניה וקןי בנין.12/10/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ יחשינוי ממסחר למגורים.25/08/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 73שכון המזרח.12/05/2009
גלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 501קו הולכת שפכים איילון.
חוף השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 506מ.א. חוף השרון, סילוק שפכי נווה הדסה.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 24שינוי ממגורים ב לג מיוחד,תוספת יח"ד וזכויות בניה,איחוד וחלוקה בהסכמה,שינוי קומ12/12/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 91הגדלת שטח עיקרי.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5149מתן זכות מעבר לרכב ע"י תוספת תכלית ביעוד שטח ציבורי פתוח.10/03/2008
יבנהתוכניתיב/ 222/ 8שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך המובילה למגרש באזור התעשיה ביבנה.24/10/2007
נס ציונהתוכניתנס/ 213ש.צ.פ. מכבי שינוי יעוד שצפ לצורך תכנון מבנה חדש של בתים פרטיים/קוטג'ים.ספורט..
כפר סבאתוכניתכס/ 467/ אקביעת הוראות לזכויות בניה, קביעת הוראות לבינוי.
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 507תחנת שאיבה רשפון משנית.
גזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 508תחנת שאיבה נשר.
זמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב
יבנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 512תחנת שאיבה לביוב - יבנה, מתחם A.