ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2006052 מתאריך 04/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 06/ 166/ 4דחיית התנגדות למתן הקלה תוספת ושינויים לבית פרטי
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 06/ 168/ 4דחיית התנגדות לבית כנסת בבית מגורים
הוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 06/ 169/ 4דחיית התנגדות לבקשת היתר
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 06/ 170/ 4דחיית התנגדות להיתר לגדר
רחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 173/ 4בקשה להיתר לתוספת מחסן בקומת קרקע בבית משותף