ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006027 מתאריך 23/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נס ציונהתוכניתמח/ 174תוכנית מח/ 17413/10/2009
לב השרון, שרוניםתוכניתמח/ 123/ אמחלף דרור, דרך מס' 4 ו-553.04/09/2008
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לבקביעת זכויות בניה והוראות לבינוי.26/02/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ שבצשימושים מותרים בשטחים ליעוד בנייה ציבורית.24/01/2007