ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2006015 מתאריך 15/08/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נס ציונהתוכניתנס/ 1999/ 1שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה עתירת ידע, אזורמרכז ספורט,אזור מרכז תעסוקה31/12/1991
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 175תחמ"ש "אייל".13/03/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 1212/ 68לקבוע את תכנון השטח הכולל בה תוך שינוי תכנית מתאר מקומית פ"ת.21/06/2010
חבל מודיעין, בני עטרותבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 793שמוש חורג אחסון מוצרי קרמיקה.
נתניהתוכניתנת/ 553/ 21תוספת בניה בקומה 10 לדירה בחזית המערבית בבנין טורי קיים.הפיכת קומת הגג לדירה.
זמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 145/ 2בניה על גגות בתים.06/04/2009
שורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 16הסדרת שטח לבריכת שחיה ומתקני ספורט בתוך ש.צ.פ.ע"י שינוי מש.ב.צ ודרך לש.צ.פ.
חוף השרוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 146תכנית בינוי ופיתוח לשטח "אזור משואה" מוסד "משואה".
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6183שינוי ש.צ.פ. לשטח למבנה ציבור, קביעת שימושים ותכליות, קביעת הוראות וזכויות בני
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ חהגדלת אחוזי בניה לשטחים עיקריים מ- 80% ל 82% להוספת קומת גלריה.03/09/2009
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1180שמוש חורג מחקלאי למחסן.
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 735מחלקת יולדות בית חולים קפלן.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 10/ א/ 11מתחם חברת "מגדל" מרכז אזרחי - ראשון לציון.07/10/2010
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 152בית ספר משותף כפר שמריהו רשפון.
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 151היתר למבנה בגן ילדים.
חוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 153בקשה להיתר הקמת מבנה גן ילדים.
נושאמחוז מרכזנושא כללי