ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006018 מתאריך 18/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נס ציונהתוכניתנס/ 115התווית דרכים באזורים הידועים בשם "קרית התרבות" וה"קניותר".23/01/2008
רמלהתוכניתלה/ 160/ 24קביעת הוראות בינוי לדיור מוגן/בית אבות הכוללות: קווי בניין,שטחי בניה.04/09/2007
עמק חפר, חגלהתוכניתעח/ 175/ 2הרחבת שטחי מגורים כפר חוגלה21/05/2007
טייבהתוכניתטב/ 2959תוכנית טב/ 2959
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 19ראשון לציון
לוד, עמק לודתוכניתמח/ 213אזור תעשיה צפוני לוד א ו-ב, תחנת רכבת, בית קברות, ש.צ.פ. מתקן חב' חשמל.
רמלהתוכניתלה/ 301/ א/ 1קביעת:דרכים חדשות וביטול קיימות,מעבר תת קרקעי מתחת למסילת הברזל צמוד לכבי44
רחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ בהקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.04/09/2008
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
מצפה אפק, עמק לוד, בית דגןתוכניתמח/ 236מחלף שפירים על דרכים 1/412
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 500/ 7/ 1שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית מיוחדת.29/03/2007
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5066/ 7הגדלת שטחי שירות למגרש.20/08/2007
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 361שינוי למגורים א' מיוחד, שינוי בקוי בנין קדמי, תוספת קומה,תוספת יח"ד במגרש 244417/12/2008
נס ציונהתוכניתנס/ 123/ בהרחבת פארק המדע, שינוי בתנאים לביצוע בתכנית נס/ 123.07/03/2010
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 106הגדלת שטח עיקרי במגרש.28/02/2008
עמק חפר, שרונים, אליכיןתוכניתמח/ 253מ.מ. אליכין ? כביש מאסף דרומי
עמק לודתוכניתמח/ 150/ 1חניון "חנה וסע" מחלף שפירים.18/12/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 17שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד, מחקלאי ומתעשיה לדרך.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5144איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי ממגורים 2 למגורים א',ממגורים 2 לדרך,מדרך לשצפ.30/01/2007
רחובותתוכניתרח/ 400/ 49תוספת מרפסות מקורות לדירה מאושרת ליח"ד אחורית בלבד, לא ניתן לפצל הדירה לשניים.20/08/2007
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 26/ 1קביעת מגרש להרחבת רח' סמילנסקי, הגדלת שטחים עיקריים המותרים בתחום התכנית.15/02/2007
נתניהתוכניתנת/ 500/ 3/ אתוספת שטחי בניה עפ"י מצב קיים, שינוי לבינוי.28/02/2008
נס ציונהתוכניתנס/ 136/ אטיפול שיקום ושחזור מבנים קיימים,עיצוב חזיתות המבנים,קביעת הנחיות בינוי.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3427שינוי מחקלאי לשטח מוסד אלטהארה לנפגעי סמים. התווית דרכים חדשות.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1151/ 40/ אשינוי בהתפלגות זכויות הבניה בין שטחים עיקריים לשטחי שירות על קרקעיים תוספת קומ15/02/2007
נתניהתוכניתנת/ 750/ 10/ 1תוספת שטחים עיקריים ללא תוספת יח"ד לצורך הגדלת שטחי הדירות, תוספת קומות.30/11/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 17מתחם שילר.07/10/2010
גזרתוכניתגז/ 67/ במחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).08/01/2009
נושאמחוז מרכזנושא כללי