ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2006006 מתאריך 05/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, ארסוףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 486תחנת שאיבה לביוב ארסוף.
שורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 500קו מחבר ת"ש 6 בשפד"ן לכביש 431.
חבל מודיעיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 522חבור ישובים צפוניים למט"ש נשר, מועצה אזורית ח.מודיעין
זמורה, שורקות, ברנר, מזכרת בתיה, קרית עקרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 527תכנית אב מט"ש ברנר
נושאמחוז מרכזנושא כללי