ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - רשות רישוי מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2006002 מתאריך 11/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יבנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 464קו מחבר קידוח יבנה 128 תת קרקעי.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 471מתקן ליפודן בשפדן - ראשל"צ.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 515מרכז מבקרים בשפד"ן.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 523היתר עבור מיקום קארוונים ומכולות באתר שפד"ן.
גלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 524הקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמא/ 36.
נושאמחוז מרכזנושא כללי