ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2006017 מתאריך 26/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 10שמוש חורג חצר חניה למשאיות.
מזרח השרוןבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 11ש.חורג חניון בקרקע חקלאית חניון רכבים פתוח.
שורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 206/ 2הוספת שטחי בניה המותרים לתחנת תדלוק מסוג ב' על פי תמא/ 18 באזור שיעודו .,תדלוק
נתניהתוכניתנת/ 800/ 30/ 1תוספת שטח עיקרי לדירה מזרחית בקומה ו'.24/03/2010
עמק לודתוכניתגז/ 644/ אשינוי יעוד מחקלאי לאזור משולב תעסוקה ומסחר, וקביעת זכויות והוראות בניה באזור.
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 28אחוד וחלוקה בהסכמה עבור 4 יח"ד,שינוי יעוד לפי מתחמים 1 ו-2.08/01/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ 3/ בלשנות את שטחי הבניה לבניית חדר על הגג ולהגדילם מ-30 ל-50 מ"ר ברוטו.04/09/2008
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 5/ 2/ בתוספת זכויות והוראות בניה למגרש מעורב מסחר ומגורים.26/09/2011
יבנהתוכניתיב/ 162/ 3שינוי יעוד ממתחם חנויות ברח' הערבה שמוסבות ליחידות דיור.05/06/2008
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 27שירותי נופש ותיירות בחוף נתניה.
נס ציונהתוכניתנס/ 214בנין מגורים בן הרחובות ראובן לרר, המנין הראשון ודרך יצחק רבין.26/01/2012
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3444הרחבת בית קברות.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 572/ 8"נאות ראשונית"ביטול מסמך מים וביוב מנחה.
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3447קביעת שטח למסחר בכניסה המערבית לכפר ברא.
מצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 932מחסן לאיסוף פקנים
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 31דואט - בית מגורים.30/06/2008
דרום השרון, גני עםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 675בית מגורים גני עם.