ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006021 מתאריך 30/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 3בית חרות - הרחבה ב'.27/11/2007
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבא, רעננה, כפר מל"לתוכניתמח/ 54/ דדרך מס' 531.31/12/2002
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3300תוכנית ק/ 3300
דרום השרוןתוכניתשד/ 1004/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח המיועד למגורים ולצרכי ציבור - ג'לג'וליה.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 82הגדלת שטח עיקרי ב-70 מ"ר ל-250 מ"ר הגדלת שטחי מרתף ב- 50 מ"ר ל- 100 מ"ר.03/06/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 190קביעת קו בנין בחזית מזרחית, צפונית, מערבית ודרומית, הגדלת מס' יח"ד, ומס' קומות24/10/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 23/ 17התחדשות עירונית (פינוי בינוי) במתחם רח' פוזננסקי.
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 14קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.05/06/2007
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 186/ 9/ 1הארכת הפעלת הדרך הזמנית מכביש 44 למתחם הקריה החלקאית ב-5 שנים נוספות.25/08/2009
נתניהתוכניתנת/ 552/ 39תוספת שטח עיקרי בקומה 16.22/07/2009
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 3ביטול תכנית עליות לגג.30/04/2007
ראש העיןתוכניתרנ/ 2009/ 3נוה אפק הצבאית-תוספת הגדלת שטח הבניה המותר לצורך הרחבת בתים קיימים ללא שינוי23/01/2008
נתניהתוכניתנת/ 750/ 7/ 1/ אקביעת יעודים לשטחי מגורים,מרכז ספורט,דרך משולבת,תוספת יח"ד וקומה,הבלטת מרפסות08/08/2007
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 563/ 3שינוי בגודל מגרש מינמלי,שינוי אחוז הבניה המירבי במגורים א' מיוחד.13/03/2007
חוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 30/ 12מקרקע חקלאית לגן אירועים.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 188תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 188.
כפר סבאתוכניתכס/ 345/ התוספת זכויות בניה לדירה בקומה א' .30/01/2007
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 14ביטול הזכויות המוקנות עפ"י נת/ 400/ 7/ 97/ א - עליות גג.24/01/2007
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 48/ 2שינוי ממגורים ב' למגורים ג' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד ומס' הקומות, תוספת אחוזי בניה15/02/2007
רעננהתוכניתרע/ 2014שכונת מגורים במערב העיר רעננה.08/11/2010
רעננהתוכניתרע/ 2015שכונת מגורים בצפון העיר רעננה.28/06/2012
נתניהתוכניתנת/ 800/ 81שינוי ממגורים ג למיוחד,הגדלת:מס' יח"ד,שטחים עיקריים ושרות,שינוי מס' קומות,קוי24/01/2007
נתניהתוכניתנת/ 547/ 14/ גקביעת יעודים ל:תעסוקה,מסחר,מגורים,ש.צ.פ.,ש.ב.צ.15/02/2012
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 38/ 1/ אתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 116/08/2007
תוכניתתמא/ 3/ 89גריעת דרך מהירה מס' 20 מדרך אזורית מס' 571 ועד דרך מהירה מס' 9.
תוכניתתמא/ 15/ 1תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה - הוספת אתרים לשדה תעופה בינלאומי נוסף