ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006024 מתאריך 11/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 5שנוי ייעוד למגורים.30/03/2000
נס ציונהתוכניתנס/ 115התווית דרכים באזורים הידועים בשם "קרית התרבות" וה"קניותר".23/01/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 61שינוי יעוד קרקע ל- אזור מגורים ג' מיוחד,מבני ציבור,אזור משולב, ש.צ.פ ודרכים.
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 13.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 286/ בבניית מגדל לצורך ייעוד תעסוקה.07/03/2002
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 4תוכנית זמ/ 238/ 4
רחובותתוכניתרח/ 2000/ טושמור מבנים ואתרים.
גזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 18יער משמר איילון.28/04/2010
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6161המרת שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.15/02/2007
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
רחובותתוכניתמח/ 237"תשריט לדרך" -דרך מס' 423 בקטע עוקף לעוקף מזרחי רחובות.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 212שינוי שטח מגרש מינימלי,שינוי קוי בנין,חלוקת מגרש 9 לשני מגרשים,הגדלת אחוזי בני23/01/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 2008/ 2שינוי כללי בבינוי,תוך הקטנת סה"כ אזורי מגורים ודרכים והגדלת:שטחים לב.צ. וש.צ.פ26/09/2011
חבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 36מגרש הדרכה לנהגים - אתר ברקת.
פתח תקוהתוכניתפת/ 179/ 35תוספת שטח עיקרי לדירת גן, תוספת יח"ד, איחוד מגרשים בהסכמת הבעלים.15/02/2007
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3429שינוי מש.צ.פ.למגורים ג', קביעת הוראות בניה.24/10/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 1304/ 3שינוי תנאים. הקמת תחנה לשאיבת שפכים ולמכון טיהור שפכים כפר סבא-הוד השרון.13/03/2007
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 394הגדרת זכויות בניה למגורים,איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה,שינוי מחקלאי למגורים א
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 5תוספת יחידת דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה,תוספת לשטח העקרי26/02/2007
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 694/ 10שיקום מחצבות נחשונים - א. ת. חצב - "הנסון".
נושאמחוז מרכזנושא כללי