ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006041 מתאריך 10/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 148/ ד.11/06/2012
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 13ממגורים א' ש.ב.צ. ש.צ.פ. למגורים מיוחד גבוה, ש.צ.פ. אזור מעורב לב.צ. וצ.פ.ודרך16/09/2010