ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2005039 מתאריך 04/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 98/ 4דחיית התנגדות לתכנית לשינוי קו בניין
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 05/ 165/ 4סירוב לתוספת רמפה לנכים ופתיחת שער
עמק חפר, כפר מונשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 86/ 4סירוב היתר למתקן תקשורת
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 05/ 100/ 4ערר על תנאים למתן היתר למתן תקשורת
רמלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרמ/ 05/ 167/ 4סירוב לבניית מרקיזות
עמק לוד, ניר צביערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 166/ 4אי מתן החלטה בבקשה להיתר וסירוב לתת טופס 4