ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2005126 מתאריך 31/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 548/ 8תוכנית איחוד וחלוקה בהסכמה15/04/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 9/ 51תוספת של 2.3 יחידות דיור , מ 8.7 ל 11 יח"ד.09/05/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 2/ 3/ 20שינוי בקווי בנין, כמסומן בתשריט.24/06/2007
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2000/ ב/ 4שינוי הוראות בינוי במרתפים.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 6/ 14מתחם בוכמן-איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.26/03/2007
שורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 14הקטנת קו בניין צדדי למבני משק חקלאיים,הקטנת קו בנין צדדי למבנה מגורים.15/03/2007
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ מק/ 5045קביעת קו בניין צדדי,קו בניין אחורי.14/02/2008
רחובותתוכניתרח/ מק/ 750/ א/ 91הגדלת מס' יח"ד,הגדלת מס' קומות,שינוי קו בניה קדמי למרפסות.05/07/2007
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 115/ גאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.החלפת שטחים בין שב"צ לבין שצ"פ.31/10/2007
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 439שינוי מס' יח"ד,שינוי קווי בנין, תוספת קומה.05/12/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 88/ 51קביעת הוראות בינוי ותוספת יח"ד,תוספת שטחי שרות.15/04/2007
נתניהתוכניתנת/ מק/ 553/ 41חלוקת החלקה בהסכמת בעלים,הקטנת קו בנין קדמי, תוספת יח"ד.28/05/2007
נתניהתוכניתנת/ מק/ 552/ 30/ אהגדלת מס' קומות ,תוספת יח"ד, שינוי לבינוי,שינוי מס' מקומות חניה.31/07/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 7/ 59בית חנאי,שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים.15/03/2007
גבעת שמואלתוכניתממ/ מק/ 3041/ 1שינוי קווי בניין במגרש מגורים בגבעת שמואל.24/06/2007
נתניהתוכניתנת/ מק/ 366/ 56שינוי קו בניין צדדי מ 3.0 מ' ל 1.70 מ' , ניוד זכויות.15/05/2008
לודתוכניתלד/ מק/ 177הפרדה מפלסית בין תוואי הרכבת לדרך קיימת, מפגש 127.04/10/2011
לודתוכניתלד/ מק/ 6163שינוי בקו בנין אחורי.16/04/2008
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 3הרחבת קיבוץ גבעת ברנר.15/03/2007
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2000/ ב/ 3שינוי הוראות בינוי בנוגע למחסנים.26/03/2007
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 87איחוד וחלוקת מגרשים,הגדלת מס' יח"ד, הקלה בטחי בניה, קביעת קווי בניין.
תוכניתממ/ מק/ 3171חילופי שטחים בין שצ"פ ושב"צ בגבעת שמואל