ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2006023 מתאריך 19/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 1233/ 11שינוי יעוד משטח לבנין ציבורי לתעשיה, לדרך משולבת ולשטח ציבורי פתוח.24/12/2009
ראש העיןתוכניתרנ/ 196/ 1אזור מסחרי
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 175תחמ"ש "אייל".13/03/2012
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 186שינוי שטח ש.צ.פ. למגורים ג',שינוי ממגורים ג' לדרך,הגדלת אחוזי בניה,שינוי יח"ד
ראש העיןתוכניתרנ/ 209/ בשינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים, ולשביל גישה.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 264/ אאחוד וחלוקה מחדש בין מגרשים,שינוי מגרש מש.צ.פ. למגורים א' מיוחד וחלוקתו ל2 מגר
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1516/ 2שינוי מיעוד חקלאי למגורים א',לש.צ.פ. ולדרך,ממגורים א' לש.צ.פ. ולדרך, נוה דורון24/03/2010
שהםתוכניתשה/ 69/ 10/ 951שינוי ממגורים מיוחד למגורים דו משפחתי "מ" ולדרך.21/07/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 68ביטול הרחבת דרך תוך הסדרת הצומת, שינוי קו בנין לרחוב.12/10/2008
נתניהתוכניתנת/ 548/ 36תוספת יח"ד על גג בנין קיים, תוספת שטח עיקרי בקומת הגג.
שורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 15גאליה - שכונת הרחבה.
דרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 21תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה בגבעת חן.
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 3/ יז/ 12 מבני מגורים בכיכר מגדיאל.28/04/2010
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 11יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין מגורים וקומת גג מעל קומת קרקע וקומת מרתף.22/05/2008
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 42שינוי ממגורים א מיוחד למגורים ג הגדלת מס' יח"ד הגדלת שטחים עיקריים.
רמלהתוכניתלה/ 100/ 1/ 5שינוי קוי בניין
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 300/ אחדרי יציאה לגג - תיקון.08/01/2009
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 28הגדלת יחידות הדיור, הגדלת שטחים עיקריים,שינוי גובה הבנין,קביעת זכויות והוראות08/11/2007
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 89הגדלת מס' יח"ד,הגדלת שטחים עיקריים, שינוי בקוי הבנין, קביעת הוראות וזכויות בני23/01/2008
מצפה אפק, בית דגןבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 926מתקן בזק שמוש חורג.
מצפה אפקבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 927מתקן בזק.