ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2006005 מתאריך 26/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2014אזור תעשיה ומלאכה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 52קביעת אזורי מגורים א', ב' ו-ג', התווית מערכת דרכים חדשה וקביעת שבצ"ים ושצפ"ים
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 62.
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14.
טייבהתוכניתטב/ 2293תוכנית טב/ 2293
טירהתוכניתטר/ 2394תוכנית טר/ 2394
טייבהתוכניתטב/ 2947תוכנית טב/ 2947
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3052תוכנית ק/ 3052
טירהתוכניתטר/ 2492תוכנית טר/ 2492
טייבהתוכניתטב/ 2940תוכנית טב/ 2940
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 174תוכנית מש/ 7/ 1/ 174
טייבהתוכניתטב/ 2951תוכנית טב/ 2951
חבל מודיעין, נופךתוכניתגז/ 47/ 4/ אתוכנית גז/ 47/ 4/ א
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1530תוכנית ממ/ 1530
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 7/ 40תוכנית רצ/ 1/ 7/ 40
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 163תוכנית מש/ 7/ 1/ 163
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3307תוכנית ק/ 3307
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3305אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורט.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3306אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורט.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 142/ אתוכנית מש/ 7/ 1/ 142/ א
טירהתוכניתטר/ 2530תוכנית טר/ 2530
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 195קלנסווה-מחקלאי ל:שטח מגורים ג', לשבילים, לש. ציבורי לבניני ציבור.
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14/ אשער כניסה דרומי שהם, מגורים "דו משפחתיים".
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14/ בשער כניסה דרומי שהם, מגורים "דו משפחתיים".
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 7הקטנת קו בנין למסילת ברזל,לבריכת שחיה,ולפרגולה.הגדלת שטח מבנה עזר לבריכה,ומחסן
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 9קביעת מגרשים להרחבת רח' עזרא ומ. מזרחי, קביעת שטח למגרש לאזור מגורים ג' מיוחד.12/05/2009