ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007002 מתאריך 08/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 14אזור נופש וספורט בגעש09/08/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 85/ 1מתחם ראשונים"
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 148תוכנית מש/ 7/ 1/ 148
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 84/ 1שימור אתרים הסטוריים.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3339קביעת קוי בנין ואחוזי בניה, תוספת קומה רביעית, קביעת קונטור לבניה מוצעת עתידית13/05/2007
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 186/ 9/ 1הארכת הפעלת הדרך הזמנית מכביש 44 למתחם הקריה החלקאית ב-5 שנים נוספות.25/08/2009
עמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 9הרחבת שטח המגורים בקיבוץ משמר השרון.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 386שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחרי מיוחד לגן אירועים.12/07/2007
רמלהתוכניתלה/ 260/ 13/ בתוספת למחסן (בשטחי שרות) בקומת עמודים.22/07/2009
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2050הרחבת בית דגן17/04/2012
רעננהתוכניתרע/ 2001/ יטתוספת שטחי בניה בדירות קומת גג, תוספת שטחים עקריים בחללי גג הרעפים.05/06/2007
ראש העיןתוכניתרנ/ 37שינוי קרקע משטח לבניני ציבור לדרך חדשה (קיימת).29/03/2007
נתניהתוכניתנת/ 401/ 11/ ותוספת שטחי בניה לבית הכנסת, הקטנת קווי בניין.12/07/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 3/ בשינוי ממגורים ב,ג מיוחד,בניני ציבור,מסחרי,ש.צ.פ. ודרכים ל-ג מיוחד,ב.צ,שצפ,מסחר29/08/2010
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 27שירותי נופש ותיירות בחוף נתניה.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 14/ 6תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה - תמא/ 14 שינוי מס' 6 - שינוי בהוראות התכנית16/08/2007