ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2007001 מתאריך 24/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, חבל מודיעין, טירה, כפר סבא, לב השרון, לוד, מזרח השרון, עמק חפר, שורקותתוכניתמח/ 224מוביל מים וקולחים ארצי - פרוייקט 6150 התוואי: מחדרה דרך ראש העין עד יסודות.
חבל מודיעיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 522חבור ישובים צפוניים למט"ש נשר, מועצה אזורית ח.מודיעין
גזר, חלדה, כרמי יוסף, משמר דודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.
נתניה, עמק חפר, כפר ויתקין, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 531רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.
שורקות, גן רוה, בית עובדבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 532פרשה טכנית לאיסוף וסילוק שפכים.
שורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 534יסודות-נצר חזני, סלוק שפכים.
נושאמחוז מרכזנושא כללי