ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007008 מתאריך 12/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 91"צפון מזרח ראשל"צ"08/09/1977
הוד השרוןתוכניתהר/ 1310שימור תוואי נחל הדר ופיתוח בסביבתו, הקמת שכונת מגורים חדשה
גזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 13/ בשינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחר,כפר בילו.
פתח תקוהתוכניתפת/ 505/ 12שכונת שלום אש, פרוייקט התחדשות עירונית.03/03/2009
טירהתוכניתטר/ 2613ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 71התחדשות עירונית במתחם בר-כוכבא.29/06/2009
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 39קביעת יעודי קרקע ל:מגורים א',ש.צ.פ,שבילים,דרכים,ש.פ.פ.חניה,חניונים על ותת קרקע08/02/2010
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 228שינוי מאזור ש.צ.פ. למגורים, הסדרת אחוז הפקעה כחוק, קביעת הוראות הבניה.26/12/2007
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 39פיצול משק 29 בצור משה, משטח מגורים חקלאי למגורים א'.12/12/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 444/ אקביעת זכויות והוראות בניה להקמת מבני ציבור.08/08/2007
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 23תוספת שטח עיקרי בשיעור 12 מ"ר ליח"ד קיימת ע"י סגירה חלקית של 2 מרפסות פתוחות.26/12/2007
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3442הסדרת נגישות למגרשים ע"י שינוי חלק מש.צ.פ. ושביל לדרך משולבת וחלק משביל לביטול12/07/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 8/ 4הסדרת מחלפים 4/431, ו- 180/431.11/11/2008
נושאמחוז מרכזנושא כללי
ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 21/ 2מטרופארק
ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 21/ 3מטרופארק
תוכניתתמא/ 37/ ב/ 1תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לגז טבעי מכלול יבשתי צפוני, הוספת סעיף גמישות05/11/2007
תוכניתתמא/ 37/ ה/ 1תכנית מתאר ארצית מפורטת לגז טבעי מכלול ימי (פלמחים ושפד"ן) -הוספת סעיף גמישות05/11/2007