ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2007014 מתאריך 27/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 15/ 80קביעת קווי בנין, העברת אחוזי בניה בין הקומות.18/07/2007
נתניהתוכניתנת/ מק/ 401/ 20/ א/ 9הקטנת קו בנין-שיכון דיירים-עיר ימים31/07/2007
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2103/ 3/ זמתן אפשרות לכניסה חיצונית למרתף הקיים.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 144/ 11פרוייקט טיטלמן - בניית מבנה מגורים מעל קומה מסחרית.22/06/2009
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ מק/ 1/ 1/ 397הרחבת קטע במערב רחוב השומרון.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 22/ 76/ 1הקמת 8 יח"ד מדגם דו משפחתי ב 4 מגרשים.05/07/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1212/ 72יצירת תכנית להקמת בנין מגורים.05/07/2007
שורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ מק/ 198/ 2/ 1מרכז מסחרי אזורי ותחנת תדלוק גאליה.31/10/2007
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ מק/ 1/ 1/ 244/ בשכונת מגורים צמודי קרקע ודירות גן/ גג מאושרת בתכנית הראשית.14/02/2008
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 92מרכז ימה.החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א'.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 91אבת'אן-זמר, שינוי גבולות מגרש מגורים שקיים על שני יעודים שונים של מגורים.
דרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ מק/ 101/ 20תחנת תדלוק צור נתן,שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לתחנת תדלוק דרגה ב'.
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 346/ 50שינוי בקו בניה אחורי ,צדדי וקדמי לבניה קיימת.05/12/2007
עמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ מק/ 314/ 31/ אאיחוד וחלוקה של מגרשים,שינוי בקוי בנין.31/10/2007
נתניהתוכניתנת/ מק/ 555/ א/ 15בנייה חדשה, ברח' מימון,קריית צאנז. שינוי לבינוי.31/07/2007
נתניהתוכניתנת/ מק/ 650/ 31תוספת לבית מגורים חד קומתי קיים בצפון נתניה.28/08/2007
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 222איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לצורך הסדרת נגישות והסדרת קווי בנין.07/10/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1261/ 50הגדלת מס' יח"ד, שינוי בקו בנין.
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 201/ בהתאמת התכנית למצב הקיים בשטח.05/07/2007
עמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 3/ 1איחוד וחלוקה של מגרש מגורים 101,דרך ושצ"פ בהסכמת בעלי הקרקע.19/11/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1201/ 80יצירת תכנית להקמת בנין מגורים.05/07/2007
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 286/ זצומת רעננה-שינוי חלוקת שטחי בניה.
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 5/ א/ 1הסדרת מצב קיים,ותוספת יח"ד ,הקטנת קווי בנין.
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 170הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות.05/07/2007
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ מק/ 2020/ 5הסדרת קוי בנין, הגבההת מפלס כניסה, הגדלת חלונות המרתף.15/05/2007
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 129/ 6שינוי קווי בניין לחזית רחוב דוד לנא ולשצ"פ.09/10/2007
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 83קביעת זכויות והוראות בניה ותוספת יח' דיור.05/07/2007