ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2007005 מתאריך 06/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 24שינוי ממגורים ג' למגורים ג' מיוחד.הגדלת מס' יח"ד,הרחבת דרך לב השרון ליצירת כיכ
שורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 500קו מחבר ת"ש 6 בשפד"ן לכביש 431.
זמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 145/ 3הגדלת מס' יח"ד, הגדלת שטח דירה בקומה א', 23 מ"ר על הגג (גג שטוח).
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 513קו בוצה שפד"ן - פלמחים.
נתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 520חבור ביוב בן מאסף ביוב מערבי למאסף ביוב מזרחי.
זמורה, שורקות, ברנר, מזכרת בתיה, קרית עקרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 527תכנית אב מט"ש ברנר
לב השרון, מזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 505הדרי בית ליד-מפעל השבת קולחים אזור לב השרון צפון.
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 509תכנית ביוב כללית בני דרום.
עמק לוד, זיתן, כפר חב"דבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 510קטע זיתן-כפר חבד, קו סניקה אזורי - שלב ג'.
חוף השרון, חרוציםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 529חרוצים מערכת ביוב מרכזית ותחנות שאיבה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 42הגדלת אחוזי בניה והרחבת דרך, שינוי מ"אזור פיתוח" ל"מגורים א".
גזר, חלדה, כרמי יוסף, משמר דודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.
שורקות, ברנר, בית אלעזריבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 448שמוש חורג אחסנת לוחות גבס ואבן.
נתניה, עמק חפר, כפר ויתקין, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 531רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.
שורקות, גן רוה, בית עובדבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 532פרשה טכנית לאיסוף וסילוק שפכים.
נתניהתוכניתנת/ 750/ 31איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים. (עבר מתכנית בסמכות מקומית)07/01/2010
נתניהתוכניתנת/ 307/ 28/ ב/ 6/ 1תוספת לשטחי בניה עיקריים המותרים להכשרת מצב קיים (ביטול פירים פנימיים).28/02/2008
שורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 534יסודות-נצר חזני, סלוק שפכים.
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3462תוספת קומה למבנה קיים, המבנה יהיה מורכב משלוש יח"ד בשלוש קומות.31/07/2008