ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2007006 מתאריך 20/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 39פיצול מגרש בהסכמה לבעלי מקצוע מס' 88 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים ללא היתר
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 268קביעת הוראות בניה לקרקע חקלאית, לחממות למחסן חקלאי.17/12/2008
רעננהתוכניתרע/ 2005/ זתוספת לשטחי בניה עיקריים בבנין מגורים קיים.05/08/2010
עמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 143/ 8"חבת ציון" - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.21/06/2010
טירהתוכניתטר/ 2721ביטול חלק משטח לבנייני ציבור והמרתו למגורים ג'
טייבהתוכניתטב/ 3258קביעת חזית מסחרית עם מגורים ג', שינוי ש.פ.פ לדרך,קביעת קונטור והוראות בניה.
נתניהתוכניתנת/ 650/ 21שינוי ממגורים לשטח מוסד ציבורי פרטי,תוספת שטחים עיקריים ושירות,קביעת:מס' קומות
שורקות, ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 446שמוש חורג ריהוט גן.
גזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 22פיצול נחלה ישרש.31/07/2008
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 227שינוי ממסחרי למגורים ודרכים ומשטח למבנה ציבור למגורים ודרכים.17/09/2008
דרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 7שוק פתוח במתחם מפגש השלום.
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 32בניה חדשה בסמוך לבית גולדמינץ.29/06/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 7/ 58רחוב סמילנסקי 14.
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 6/ 2קביעת זכויות והוראות בניה,בנין בן חמש קומות+קומת עמודים.09/04/2008
רעננהתוכניתרע/ 1/ 562תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע ובקומה א' בבית קיים.05/03/2009
חוף השרון, בני ציוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 158בית אריזה לפרחים - משרדים.
דרום השרוןתוכניתתתל/ 26/ 186/ אהפרדה מפלסית אפק16/08/2007
תוכניתתתל/ 26/ 183הפרדה מפלסית פ"ת תחנת מעבר16/08/2007