ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007010 מתאריך 14/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יבנהתוכניתיב/ 220/ גגן ראובן24/03/2010
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ה/ 5תכנית לאחוד וחלוקה, תעשיות עתירות מדע "שער רחובות"26/06/2011
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ופארק תעשיות מדע - "ת.מ.ר".
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 32/ אשינוי למתחם שבין שוק בילו ומתחם הקניון המיעדת את האזור למסחר ומגורים.22/07/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 52/ א/ 1מחקלאי לאזור מגורים א' ולמגורים ב'רח' הכשרות ויורדי הים.03/03/2009
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ימתחם תחנת הרכבת הריסת מבנים ושינוי יעוד הקרקע ל: תעסוקה, ושטח פרטי פתוח.
נתניהתוכניתנת/ 542/ 9שינוי יעוד, הגדרת מס' יח"ד ומס' קומות, שטחים עיקריים ושטחי שרות.טשרניחובסקי.03/06/2009
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 18מגורים מיוחד,בתי מלון,מסחר,מסחרי מיוחד,שטח ציבורי פתוח,דרך קיימת ודרך מוצעת10/04/2011
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 12/ 1שינוי שטח חקלאי למגורים,הקצאת שטח לצרכי ציבור,חלוקה למגרשים,רשוי מבנים ללא הית
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 99הגדלת זכויות הבניה במגרש.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 11/ 3מגדל מגורים צמוד לראשון סנטר, מסחר משרדים ומגורים.
עמק חפרתוכניתעח/ 63/ 14תוספת שטחים עיקריים למגורים, הוראות בינוי לבריכת שחיה, הוראות בינוי לגדרות.12/12/2007
רעננהתוכניתרע/ 1/ 308/ גתוספת לשטח עיקרי במגרש א', שינוי קו בנין צדדי במגרש א'.05/02/2008
נתניהתוכניתנת/ 800/ 82מגדל דוד11/02/2010
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 28/ אגן אירועים בנען
נושאמחוז מרכזנושא כללי