ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007011 מתאריך 30/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 563/ 14/ בקביעת מסגרת תכנון.04/11/2009
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
זמורה, שורקות, ברנר, גדרה, גבעת ברנרתוכניתמח/ 168גן לאומי גבעות מרר
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
אלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 2שינוי משטח למגורים ב' לשטח למגורים מיוחד ולבניני ציבור.הגדלת: צפיפות,מס' קומות06/05/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1205/ 53משטח מסחרי למסחרי מיוחד,קביעת מיקום לתחנת מוניות ודוכן למפעל הפיס.
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 325/ 4שינוי ממגורים א' למגורים ג', הגדלת מס' יח"ד ללא הגדלת סך כל השטחים העיקריים.04/09/2007
טירהתוכניתטר/ 2680שינוי מש.צ.פ למגורים ג', קביעת קוי בניה והוראות בניה.10/03/2008
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 99הגדלת זכויות הבניה במגרש.
נס ציונהתוכניתנס/ 132/ בשינוי מחקלאי ליצירת נגישות לאזור טירת שלום,מתן פתרונות ביוב וניקוז,הקצאת ש.צ.פ
גזרתוכניתגז/ 7/ 16"צומת-בילו" מלונות דרכים, משרדים רפואיים, מרפאות ומסחר.
ראש העיןתוכניתרנ/ 300/ א/ 1מסוף תחבורה מזרחי - ראש העין.21/10/2010
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 24קביעת הוראות לבניית חניון תת קרקעי בקו בנין 0 של המגרש,קביעת זכויות והוראות בנ
רחובותתוכניתרח/ 77/ 1תוספת 2 יח"ד למגרש ,תוספת שטח עיקרי,שינוי ממגורים ב ישן 25%. ל-א 50% בניה.24/10/2007
נושאמחוז מרכזנושא כללי
פתח תקוהתוכניתתממ/ 3/ 21/ 11דרום רמת סיב פתח תקווה04/12/2008