ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007015 מתאריך 06/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 1/ 3תחנת תדלוק דרך ויער04/09/2007
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 63/ 1/ 3שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א'.23/01/2008
רחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ בהקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.04/09/2008
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 386שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחרי מיוחד לגן אירועים.12/07/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 115הגדלת זכויות בניה במגרש 2006 בשטח של 40.00 מ"ר.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 24/ 13שינוי ממגרש מסחרי ליעוד למגורים א', קביעת זכויות בניה וקוי בנין.24/10/2007