ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2007031 מתאריך 30/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ מק/ 5155חלוקה ללא הסכמת הבעלים19/11/2007
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ מק/ 5152חלוקה ללא הסכמת בעלים19/11/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 1/ יא/ 1מרתפי חניה במגרשים עם טופוגרפיה.10/09/2007
רחובותתוכניתרח/ מק/ 450/ 8/ 3/ אניוד שטחי בניה, שינוי מרווחי בניה, תוספת קומות.
רחובותתוכניתרח/ מק/ 1103/ 4/ דגינות עמית - שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים.28/08/2007
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 15/ נבשינוי קווי בנין, ניוד זכויות מקומת עלית גג לקומות אחרות.25/09/2007
חבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ מק/ 159/ 24מושב שילת-הרחבה צפון מערבית,איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.07/02/2008
גזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 17שינוי לסעיף "מיקום מבנה למגורים לא יעלה על 50מ' מגבול הדרך".
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 9אזור התעשיה יד בנימין,איחוד וחלוקה הסכמת הבעלים.15/01/2008
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ מק/ 5156תוספת 2 יח"ד ללא תוספת שטח וחלוקה ללא הסכמה.30/09/2009
לב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 17הגדלת מס' יח"ד ללא תוספת זכויות בניה.19/11/2007
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 48/ וביצוע כיכרות תוך הרחבת דרך ברח' גילה בכפר יונה.30/03/2009
דרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 27שינוי חלוקת אחוזי בניה והרחבת תכסית-א"ת דרומי בעינת31/10/2007
דרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ מק/ 969/ 15אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, הקלה בשטח הבניה.19/11/2007
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ מק/ 3466איחוד וחלוקה מחדש למגרשים בהסכמה.19/12/2007
רמלהתוכניתלה/ מק/ 1000/ 17/ 4שינוי הוראות חומרי גמר לחזיתות המבנים ביעוד למגורים.
לב השרון, יעףתוכניתצש/ מק/ 11/ 21/ 5/ אמרכז כפרי יעף,שינוי קו בנין קדמי לחניות מקורות.19/11/2007
רמלהתוכניתלה/ מק/ 1000/ 22/ 1הסטת כביש מס' 5 מערבה, איחוד וחלוקה מחדש.26/03/2008