ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007012 מתאריך 28/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 15.13/03/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 71מינחת אז"מ וטיסנים.
דרום השרוןתוכניתשד/ 171/ 1תוכנית שד/ 171/ 1
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 26התחדשות עירונית ופינוי בינוי במתחם נחלת יהודה
לודתוכניתלד/ 391שינוי ממגורים ב' למגורים ב' + שרותים רפואיים.26/12/2007
טירהתוכניתטר/ 2595ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק.קביעת הוראות03/06/2009
דרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביוןתוכניתמח/ 282מקב"ת ג.יהודה שינוי מחקלאי ל:מגורים א,ב,ג,ג משולב בעסקים,ג'מיוחד,מסחר,שצפ,שפפ,
לב השרון, נצני עזתוכניתמח/ 127/ אביטול הדרך הקיימת והפיכת השטח לחקלאי, בטול קטע מדרך 57 בתחום מחלף נצני עוז.04/12/2008
רחובותתוכניתרח/ 2114/ אנווה חבצלת, שטח מגורים, שטח לתעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ו-411.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 39תוספת שטח עיקרי בקומה 16.22/07/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 1204/ 126הרחבת השימושים המותרים במסחר כולל ממכר פלאפל, לחנות בשטח 24 מ"ר.12/05/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 1211/ 37ממגורים ב' לג' מיוחד,תוספת יח"ד+חדרים על הגג,בניית מרתף תת-קרקעי,הבלטת מרפסות20/08/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ 1210/ 7/ גשינוי יעוד ממגורים ב' לש.ב.צ. תוספת קומות קביעת מס' יח"ד,קביעת מרתף חניה,הריסת23/01/2008
זמורהתוכניתזמ/ 200/ 2הוראות בניה בקרקע חקלאית
נושאמחוז מרכזנושא כללי