ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2007035 מתאריך 27/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 27החלפת אזור מבני משק באזור תעשייה30/06/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3372/ 1ביצוע חילופי שטחים בין חניה ציבורית ומגורים.28/05/2008
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 497יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת בנין מגורים.13/12/2007
טייבהתוכניתטב/ מק/ 2704/ 1הקטנת קו בנין חזיתי.03/03/2008
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ מק/ 598/ 63/ 1/ 4שינויים בקוי הבניה.31/07/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 24/ 15החלפת שטחים בין מגורים לשב"צ,קרית שמחה.09/10/2007
נתניהתוכניתנת/ מק/ 800/ 6/ אדיור מוגן במרכז העיר שינוי לבינוי.05/12/2007
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 444שינוי קווי בנין,תוספת שטח עיקרי,הריסת מבנה קיים.31/12/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 21/ 5איזור התעסוקה מודיעין,הוספת תכלית למרכז לוגיסטי.03/03/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 200/ 6התאמת יעוד הקרקע למצב קיים בפועל.28/08/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1209/ 89הגדלת מס' יח"ד, שינוי הוראות.24/07/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 310הגדלת מס' יח"ד ,שינוי קו בנין צדדי, קביעת בינוי מחייב.19/11/2007
דרום השרוןתוכניתשד/ מק/ 111/ 17מתחם "משתכני צופית"הכנת תכנית מפורטת.30/05/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 21/ 10מתחם המשולש - פארק אגם14/02/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 24/ 14החלפת שטחים ממגרש מס' 330 למגרש מ"ס 141.31/10/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 5/ 21/ 4שינוי קו בנין כמסומן בתשריט.14/02/2008
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 98שינוי קווי בנין לצורך הרחבת בית המגורים.18/08/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 2002/ 22הקמת שכונת מגורים בת 112 יח"ד.28/08/2007
עמק לוד, זיתןתוכניתגז/ מק/ 392/ 24שינוי בקו בניין צדדי במושב זיתן.31/10/2007
חבל מודיעיןתוכניתגז/ מק/ 566/ 15איחוד וחלוקה של מגרשים.25/09/2007
חבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ מק/ 566/ 19ליצור מסגרת תכנונית להמשך פיתוחו של פארק התעסוקה.19/12/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 23/ 6שינוי בינוי ועיצוב אדריכליים ושינויים בקווי הבניין.05/12/2007