ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007023 מתאריך 01/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 93בית-ארקא תוספת זכויות בניה, תוספת בניין.05/03/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 27/ אשינוי יעוד קרקע חקלאית ל: דרכים חדשות והרחבת קימות,מגורים,ש.ב.צ,ש.צ.פ,ש.פ.פ.18/11/2008
עמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 3/ 18הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 28הגדלת יחידות הדיור, הגדלת שטחים עיקריים,שינוי גובה הבנין,קביעת זכויות והוראות08/11/2007