ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2007005 מתאריך 02/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(3)ביוב
דרום השרון, גבעת ח"ןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 481גבעת חן - איסוף וסילוק ביוב.
נתניה, עמק חפר, כפר ויתקין, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 531רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 536קו ביוב רשפון.
מצפה אפק, בית דגןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 539תכנית כללית להקמת תחנת שאיבת שפכים, בית-דגן.
חבל מודיעין, כפר רותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 540תכנית לסילוק ביוב - כפר רות.
נושאמחוז מרכזנושא כללי