ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007015 מתאריך 09/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 573א.ת דרומי,גדרה
זמורה, רחובות, שורקות, ברנר, קרית עקרון, גבעת ברנרתוכניתמח/ 145/ גמערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)21/07/2008
לודתוכניתלד/ 1300/ 3תוכנית לד/ 1300/ 3
פתח תקוהתוכניתפת/ 1256/ 10תוכנית פת/ 1256/ 1004/09/2007
גזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 712גן אירועים
דרום השרון, חבל מודיעין, טירה, כפר סבא, לב השרון, לוד, מזרח השרון, עמק חפר, שורקותתוכניתמח/ 224מוביל מים וקולחים ארצי - פרוייקט 6150 התוואי: מחדרה דרך ראש העין עד יסודות.
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 336אזור משולב - תעשיה/מסחר ושרותים.בק.קרקע:מסחר ושרותים. בקומות א ו-ב:תעשיה עקרון27/11/2007
טייבהתוכניתטב/ 3309שינוי יעוד וקביעת הוראות וזכויות בניה - טייבה15/05/2011
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 8/ 4הסדרת מחלפים 4/431, ו- 180/431.11/11/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3305/ 1הקמת אזור תעסוקה משולב הכולל שטח ל:מבני תעשיה קלה,מסחר,אחסנה,שרותי דרך ותדלוק.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3307/ 1הקמת אזור תעסוקה משולב הכולל שטח ל: מסחר,תעשיה,שרותים נלווים,אזור חניה ציבורית
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3305/ 2אזור תעסוקה משולב כולל שטח ל:מבני תעשיה קלה,תעשיה,אחסנה,מלאכה,מסחר,שרותים נלוו
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 6קביעת מס' יח"ד , קביעת תקן חניה.23/01/2008
ראש העיןתוכניתרנ/ 261הקמת שכונת מגורים בת 960 יח"דבאזור הדרומי.
ראש העיןתוכניתרנ/ 262הקמת שכונת מגורים בת 960 יח"ד, באזור הדרומי לישוב כפר קאסם.
תוכניתתמא/ 4/ 2/ אתכנית מתאר ארצית חלקית לפיתוח נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 א'19/08/1997
נושאמחוז מרכזנושא כללי