ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2007039 מתאריך 29/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2005/ ב/ 5הגדלת אחוזי בניה בפארק ת.מ.ר.03/03/2008
דרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ מק/ 126/ 13איחוד וחלוקה של מגרשים,ביטול זכות מעבר להולכי רגל ורכב.
דרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 24עינת - החלפת שטחי תעשיה ומבני משק15/07/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3432שינוי יעוד ש.צ.פ למגורים ג'.
נתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 36שכונת מגורים במזרח נתניה-אפריקה ישראל.24/07/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 367/ 6/ לבמגורים א'-נווה הדר תוספת יח"ד למגרש.03/03/2008
עמק לוד, חמדתוכניתגז/ מק/ 386/ 19מושב חמד-שינוי קויי בנין צדדיים במגרשי מגורים.24/07/2008
נתניהתוכניתנת/ מק/ 368/ 17/ 1הקמת מבנה במתחם ישפרו אזו"ת קרית ספיר13/12/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 2003/ 52שינוי חלוקת שטחי בניה,ע"י העברת זכויות בניה מחזית מסחרית למגורים מיוחד.18/03/2010
גזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
עמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ מק/ 41/ 7שינויים בקוי בניין הקבועים בתכנית.31/10/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 20/ 2הגדלת התכסית המותרת במגרשים 125,126 באזור המלאכה מודיעין.
שורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ מק/ 223/ 6הסדרת סטיות בגבולות מגרשים ע"י איחוד וחלוקה.29/01/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 258שכונה דרומית קלנסווה. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים.14/02/2008
נתניהתוכניתנת/ מק/ 554/ 18קמפוס המאה ה 21. תכנית לקמפוס מבני תעסוקה בכניסה לאזה"ת ברכת חונן.31/12/2007
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ מק/ 3/ 1/ 146הגדלת מס' יח"ד משתי יחידות לארבע ע"י חלוקת חלקה בהסכמת הבעלים.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 101/ באיחוד וחלוקה מחדש.14/02/2008