ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007020 מתאריך 10/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמלהתוכניתלה/ 130/ 4/ במתחם האסבסטונים
לב השרון, שרונים, פרדסיהתוכניתמח/ 216תחנת תדלוק פרדסיה.
נתניהתוכניתנת/ 366/ דתוספת מגורים במסגרת השכונה הקיימת לבניה צמודת קרקע שכ' נאות גנים.12/10/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 71התחדשות עירונית במתחם בר-כוכבא.29/06/2009
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
יבנה, שורקותתוכניתמח/ 261תכנון מפורט לרובע "יבנה מזרח" ע"י קביעת יעודי קרקע זכויות ומגבלות בניה.
נתניהתוכניתנת/ 542/ א/ 4שינוי מאזור לתכנון בעתיד לאזור מגורים מיוחד. ורד השרון - רונן.21/07/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1230/ 67ביטול הרחבת דרך תוך הסדרת הצומת.02/04/2008
נתניהתוכניתנת/ 401/ 14/ א/ 3תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות לבניין קיים, תוספת יח"ד אחת.11/11/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ 3/ בלשנות את שטחי הבניה לבניית חדר על הגג ולהגדילם מ-30 ל-50 מ"ר ברוטו.04/09/2008
רעננהתוכניתרע/ 2004/ חתוספת שטח עיקרי למגורים בחלל סגור מתחת לדירת גן קיימת ללא הגדלת יח"ד.02/04/2008
עמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ 17/ 9הגדלת שטחים, ואיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע28/02/2008
רחובותתוכניתרח/ 950/ 40העברת זכויות בניה בין הקומות ושינוי בקוי בניין על פי המסומן בתשריט.20/03/2008
זמורה, שורקות, גדרה, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתמח/ 268מאגר חפץ חיים למים שפירים.03/06/2009
לודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 378/ בתכנית ניקוז נחל גזר.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3305/ 1הקמת אזור תעסוקה משולב הכולל שטח ל:מבני תעשיה קלה,מסחר,אחסנה,שרותי דרך ותדלוק.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3307/ 1הקמת אזור תעסוקה משולב הכולל שטח ל: מסחר,תעשיה,שרותים נלווים,אזור חניה ציבורית
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3305/ 2אזור תעסוקה משולב כולל שטח ל:מבני תעשיה קלה,תעשיה,אחסנה,מלאכה,מסחר,שרותים נלוו
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 11שחלוף שטח פרטי פתוח במגורים ומגורים בשטח פרטי פתוח.27/11/2007
נתניהתוכניתנת/ 547/ 43בית מדרש נר הרחמים - תוספת תכלית לאזור שייעודו שטח לבנייני ציבור.02/04/2008
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 450בינוי 236/א - כפר נופש בחוף פלמחים.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
יבנהתוכניתתממ/ 3/ 21/ 13יבנה מזרח
חבל מודיעיןתוכניתתממ/ 3/ 21/ 14מגרש הדרכה לנהגים אתר ברקת