ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2007038 מתאריך 03/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 06/ 458/ 4בקשה להיתר דירה אחת בבית דו משפחתי
ראש העיןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרה/ 07/ 075/ 4דחיית דיון בתשריט חלוקה עד לברור מצב משפטי
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 07/ 231/ 4דחיית התנגדות למלית בבניין מגורים
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 07/ 236/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניה בק"ק ובק"א בבית פרטי קיים
עמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 07/ 232/ 4דחיית התנגדות להקמת תורן לאנטנה ומבנה יביל
ראש העיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 07/ 239/ 4חמ/ 258/ג