ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007022 מתאריך 29/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, בארות יצחקתוכניתגז/ 440/ 21/ אשטח מסחרי מיוחד.
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 32שינוי מחקלאי למגורים ב' לש.ב.צ. ולש.צ.פ.קביעת הוראות בניה למגורים ב' ולש.ב.צ.15/12/2011
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5149מתן זכות מעבר לרכב ע"י תוספת תכלית ביעוד שטח ציבורי פתוח.10/03/2008
נתניהתוכניתנת/ 307/ 28/ ב/ 6/ 1תוספת לשטחי בניה עיקריים המותרים להכשרת מצב קיים (ביטול פירים פנימיים).28/02/2008
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 6/ 2קביעת זכויות והוראות בניה,בנין בן חמש קומות+קומת עמודים.09/04/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 67/ 8מסחר בילוי ותעסוקה - מעוין שורק.
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 2/ 1איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, בניית מבנה מגורים בן 22 קומות - בית הורוביץ.21/01/2010
נתניהתוכניתנת/ 800/ 84מגורים ומסחר במטרופול נוף הטיילת.25/08/2009
נושאמחוז מרכזנושא כללי
דרום השרון, קסםתוכניתתממ/ 3/ 21/ 16תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכ - שינוי מס' 16 לתממ/ 3/ 21 הרחבת ג'לג'וליה