ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2007045 מתאריך 08/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעת שמואלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמר/ 07/ 272/ 4דחיית התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה ממ/מק/3171
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 07/ 275/ 4שני חברי ועדה מקומית המתנגדים להקלות בבניית שכונת מגורים
גבעת שמואלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמר/ 07/ 279/ 4דחיית התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה ממ/מק/3171
דרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 07/ 280/ 4דחיית בקשה עקרונית לאישור פתח יציאה לגג כשטח שירות
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 328/ 4תכנית גז/במ/10/69
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 333/ 4תכנית שה/12/9/69
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 344/ 4תגנית גז/מב/ 69/ 10