ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2007048 מתאריך 15/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 06/ 244/ 4דחיית בקשה להיתר
טירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 07/ 179/ 4בקשת היתר לתוספת בניה 2 יח"ד
טירהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהטר/ 07/ 197/ 4דחיית תכנית לשינויים בקווי בניין
מודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 234/ 4דחיית בקשה להזזת ויטרינה והגדלת חלון מטבח
מודיעין-מכבים-רעותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמד/ 07/ 256/ 4דחיית בקשה להיתר בה הפרגולה מצויינת בשטח עיקרי
רעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 295/ 4דחיית התנגדות להריסה ובנית יח"ד + בריכת שחיה