ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007023 מתאריך 12/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6185התחדשות עירונית במתחם "התמר"10/07/2008
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
חוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 156בינוי קבוץ געש חש/ 8/ 3
נתניהתוכניתנת/ 552/ 28/ אחוף הים - מגורים ובית מלון (גלי זהב).05/02/2009
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 122/ אקביעת זכויות בניה בבניני ציבור באבן יהודה.11/09/2012
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 22שינוי יעוד של החלקה ממוסד ציבורי לאזור מגורים ג'
טירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 86שמוש חורג אולם אירועים
גלילית מחוז המרכז, חבל מודיעין, נס ציונה, רמלהתוכניתתממ/ 3/ 6/ בתכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 6/ב -דרך 431 מזרח04/12/2002
נס ציונה, ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 6/ אתכנית מתאר למחוז המרכז-שינוי מס' 6/א'-תוואי משותף לדרך פרברית מהירה מס' 43114/12/2000
נושאמחוז מרכזנושא כללי