ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2007019 מתאריך 19/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 175תחמ"ש "אייל".13/03/2012
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 193/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.11/02/2010
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ טזקביעת זכויות בניה לחדר על הגג.07/03/2010
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 226שינוי מממגורים ג' לש.ב.צ.מחקלאי לג', מש.ב.צ. לג', קביעת הוראות וזכויות בניה.
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 883/ 1תוספת גלריה+שרותים+משרדים,ש.חורג תיקוני רכב פחחות.
דרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ 17כפר סירקין חלקה 1519/11/2012
דרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 22שינוי יעוד ממבני צבור למגורים.03/06/2009
לודתוכניתלד/ 1300/ 8הקמת מבנן מגורים של בתי מגורים חד משפחתיים.
הוד השרוןתוכניתהר/ 80/ בשינויים והגדלת זכויות בניה בחלל שלושה בתים דו משפחתיים.08/07/2010
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 27שינוי יעוד ברח' אייזנברג פינת הרצוג.29/08/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 33/ 13הוד השרון - רח' הדרור25/08/2009
רעננהתוכניתרע/ 1/ 561תוספת שטח עיקרי בקומה א' במבנה קיים.24/09/2009