ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2007020 מתאריך 03/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 9מתן גישה אחורית לנחלה חקלאית בויתקין עם רחבת סבוב וזכות מעבר כגישה לתחנת סניקה
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 74קביעת מס' יח"ד,שינוי ממגורים א לב,קביעת:קוי בנין,קו מרפסות,זכויות בניה,בנוי וע08/07/2010
עמק חפר, גן יאשיהתוכניתעח/ 18/ 7שינוי יעוד שני מגרשים לבעלי מקצוע לחמישה מגרשי מגורים ודרך משולבת.
תוכניתעח/ 18/ 6תוכנית עח/ 18/ 6
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 46נחמיאס - רחוב הרצל, ראשל"צ.
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 536קו ביוב רשפון.
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
נתניהתוכניתנת/ 401/ 16/ ב/ 1"לב גנים" בניית אגף נוסף בפרוייקט.08/02/2010
שורקות, גן רוה, נטעיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 543העתקת תחנת שאיבה לביוב מושב נטעים
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 544תכנית אב לביוב אורנית.
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
נושאמחוז מרכזנושא כללי