ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007025 מתאריך 24/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 85/ 1מתחם ראשונים"
יבנהתוכניתיב/ 157/ 4החייאה וחידוש של שכונה עירונית ותיקה "שיכון חסכון" ע"י תוספת מכסימלית של בניה.31/07/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 10/ א/ 8מרכז העסקים הראשי של מערב העיר.02/04/2008
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14/ גשהם אזור תעסוקה07/03/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 25שטח לאיגום מי נגר עילי.
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ טזקביעת זכויות בניה לחדר על הגג.07/03/2010
ראש העיןתוכניתרנ/ 2007שינוי מש.ב.צ. לשטח המיועד למגורים, שינוי מש.ב.צ. לש.צ.פ.
רחובותתוכניתרח/ 189/ 8איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, תוספת יח"ד, תוספת קומות במגרש מס' 102/04/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 234הקטנת קו בנין צדדי (מצד דרום), קביעת אחוז בניה לקומה, קביעת הוראות בניה.17/06/2009
טייבהתוכניתטב/ 3290שינוי מחקלאי למגורים ג, לדרכים, ש.צ.פ. דרך משולבת, לאזור מסחר.
טייבהתוכניתטב/ 2883שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק דרגה ב'30/04/2008
גזרתוכניתגז/ 67/ במחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).08/01/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 13שכונת מגורים בצפון,מחקלאי למגורים ד,ש.צ.פ.(פארק ציבורי)ש.ב.צ אזור מסחר נופש תר
עמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 7שינוי תקנון עח/5/69 לעניין אישור תכנית בינוי - מעברות.20/03/2008
גזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 22פיצול נחלה ישרש.31/07/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 130/ והשלמת לוח האזורים שבתכנית המתאר לענין % בניה וקוי בנין למגרשים לב.צ. ומוסדות.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 78פינוי בינוי אבן ספיר-שיפר.