ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2007010 מתאריך 25/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 38/ 3.
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 25/ 6תכנית מס' זמ/6/25/598
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 83.
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 71/ 1זמ/1/71/598
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 518/ 9זמ/9/518
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 518/ 6תכנית מפורטת מס' זמ/6/518
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 246אזור תעשיה עתירת ידע בכניסה הדרומית למושבה מדרך 411
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 240מזכרת בתיה
כפר סבאתוכניתכס/ 22/ 6/ אגו"ח 554/6426. רח' טרומן
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 9/ 3/ א.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ זאזה"ת הדרומי (הישן)
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 14/ בשכונת אליעזר
לודתוכניתלד/ 699אזור תעשיה רח' יוספטל
לודתוכניתלד/ 6129מוסד ציבורי (ביה"ס).
לודתוכניתלד/ 729/ 1שכונת הרכבת
לודתוכניתלד/ 698אישור מבנה קיים-קיוסק.
לודתוכניתלד/ 6119.
לודתוכניתלד/ 696תכנית מפורטת מס' לד/696
לודתוכניתלד/ 626/ 5לאפשר באזור מגורים ב' חניות מקורות.
לודתוכניתלד/ 425/ 4.
לודתוכניתלד/ 6125בית רב.
לודתוכניתלד/ 363אולם שמחות.
לודתוכניתלד/ 690תכנית מפורטת מס' לד/690
לודתוכניתלד/ 6101מרכז יהדות גרוזיה
לודתוכניתלד/ 6111.
לודתוכניתלד/ 350/ 8עלית גג בקומה העליונה.
לודתוכניתלד/ 450שכ' גבעת הזיתים - מרכז מסחרי.
לודתוכניתלד/ 360/ 2מע"ר לוד - רובע מע"ר 4
לודתוכניתלד/ 350/ 7.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3076.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5090.
עמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 48/ 6העברת מגרש חניה
עמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 82/ 2מלון מירמאר.
עמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 160/ 2כביש גישה חדש לשכונת ההרחבה.23/02/2011
עמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 1000תכנית אב למכמורת.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתצש/ 8/ 22/ 9מתקנים לטיפול ולאגירת שפכים - מ.מ. קלנסווה ל.השרון
לב השרון, תנובותתוכניתצש/ 8/ 22/ 8תכנית מס' צש/8-8/22
לב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 9.
לב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 18.
לב השרון, כפר הסתוכניתצש/ 4/ 21/ 21שינוי ייעוד למבני צבור.
לב השרון, פורתתוכניתצש/ 10/ 21/ 16.
לב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 30.
רחובותתוכניתרח/ 106/ גרחובות
רחובותתוכניתרח/ 183/ 12.
רחובותתוכניתרח/ 53/ 14אזור תעשיה.
רחובותתוכניתרח/ 151/ ביפאורה
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 30.
רחובותתוכניתרח/ 450/ 16.
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 11תכנית מס' רח/11/1250
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 11.
רחובותתוכניתרח/ 400/ 29רח/29/400
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 1תכנית מס' רח/1/10/1200
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 20.
רמלהתוכניתלה/ 148.
רמלהתוכניתלה/ 223/ 4.
רמלהתוכניתלה/ 121/ 1/ אבנה ביתך "נוה דוד"
רמלהתוכניתלה/ 290/ ב/ 3תכנית מס' לה/290/ב/3
רמלהתוכניתלה/ 160/ 12.
רמלהתוכניתלה/ 210/ 1/ ה.
רמלהתוכניתלה/ 110/ 9.
רמלהתוכניתלה/ 100/ 32.
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 30תחנת שאיבה לביוב
מזרח השרוןתוכניתעח/ 324/ 1.
לב השרוןתוכניתצש/ 6/ 22/ 30תוכנית צש/ 6/ 22/ 30
טירהתוכניתטר/ 3008תוכנית טר/ 3008
לודתוכניתלד/ 632/ 2דיור מוגן - סה"כ 80 יח"ד.
לב השרוןתוכניתצש/ 62/ 7מפעל רמטקס
טירהתוכניתטר/ 2541ביטול חלק מ.ש.צ.פ.והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.05/08/2010
טירהתוכניתטר/ 2347/ 1הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קוי בנין, קביעת הוראות בניה בהתאם לקיים.09/02/2012
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 9שינוי יעודי קרקע ל:מגורים א', ב', ג' מיוחד,לשטחי מסחר ותעסוקה,לבניני ציבור,שצפ
לב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 32/ אשינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
לב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 33/ אשינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 14הרחבת דרכים,קביעת ש.צ.פ, ש.ב.צ.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 3/ באיחוד וחלוקה בהסכמה , הרחבת דרכים.
כפר סבאתוכניתכס/ 42/ 3שינוי יעוד ש.פ.פ לשטח למבני צבור.