ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2008006 מתאריך 31/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 4/ 12שינוי קו בנין אחורי.
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 600/ 17/ א/ 15שכונת מגורים מרכז גן יבנה, איחוד וחלוקה.30/06/2008
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ מק/ 598/ 72/ 2/ 1שכונת מגורים מרכז גן יבנה, איחוד וחלוקה.
לב השרון, משמרתתוכניתצש/ מק/ 6/ 21/ 10חילופי שטחים בין אזור חקלאי למגורים במשמרת.
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2106/ 7/ אקביעת קו בנין צדדי מזרחי, שינוי תכנית בינוי מנחה בק.קרקע.30/06/2008
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2106/ 1/ ארחובות החדשה. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.24/07/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 600/ 17/ א/ 17שינוי קוי הבניין.05/08/2008
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 20/ 5תחנת תדלוק פז מודיעין.26/03/2008
רחובותתוכניתרח/ מק/ 550/ ב/ 17/ 2הוספת יח"ד ברח' גורדון.16/06/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 246בית מגורים בקלנסואה, שינוי יעוד.02/02/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 2000/ 27מיקום מתקנים טכניים ותחנה במפלס הקרקע לרכבת הקלה.
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1241/ 1/ גשינוי בקו הבנין לקיוסק/מסעדה בשב"צ.
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 8/ 2/ ג/ 3הוספת 3 יח"ד, קביעת שטח פרטי פתוח.
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 413/ גשינוי בקו בנין מזרחי, תוספת שטחי בניה.06/04/2008
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 416/ דהגדלת ושינוי זכויות הבניה במגרש למגורים.27/11/2008
רמלהתוכניתלה/ מק/ מ/ 15/ 1/ גשינוי שימוש במגרש ממועדון לגן ילדים.15/07/2008
לב השרון, נצני עזתוכניתצש/ מק/ 5/ 22/ 11/ אשינוי בעיצוב ארכיטקטוני - צורת הגג.30/10/2008
לודתוכניתלד/ מק/ 6168מוסך מידף, שינוי בקוי בנין צדדיים.19/02/2009
נתניהתוכניתנת/ מק/ 700/ 34שינוי לבינוי, תוספת יח"ד, ניוד זכויות.26/08/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1241/ 111שינוי קוי בנין לחזית ולצד של המזנון בלבד לתקופה מוגבלת.30/10/2008
נתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 6/ 2שינוי לבינוי בבנין מעונות-המכללה האקדמית נתניה.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3345/ 1אישור קוי בניין וקביעת קוי בנין עתידיים.30/06/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3481חלוקה למגרש חדש ליצירת שני מגרשים נפרדים וקביעת קוי בנין.24/07/2008
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ מק/ 401/ 28מחצבת מודיעים.קביעת מפלס חציבה, שינוי הוראות בינוי.
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 367/ 6/ לדביטול החלוקה ואיחוד שתי החלקות לחלקה אחת בהסכמת הבעלים.28/05/2008
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ מק/ 1/ 1/ 419הגדרת קווי בנין.30/06/2008
שורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 51/ 18/ 1שינוי קווי בנין.30/06/2008
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9134הקמת בריכת שחיה.16/04/2008
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 10יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז מסחרי.23/06/2008
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 25שינוי גבולות מגרש.
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ 18שינוי קו בנין צדדי.12/02/2009
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 17שינוי קו בנין קדמי.12/02/2009
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ מק/ 393/ 23/ אפיצול נחלה, ושינוי קוי בנין.15/05/2008
נתניהתוכניתנת/ מק/ 229/ 5/ א/ 1ביהכנ"ס " חסד ואמת"09/11/2008