ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008003 מתאריך 20/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 4.
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1517/ אחלוקה למתחמים24/12/2009
לודתוכניתלד/ 161פיתוח שטח למשרדים ולתעשיות עתירות ידע, באזור התעשיה הצפוני בלוד20/03/2008
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 89/ אשינוי משטח חקלאי, דרכים וש.צ.פ למגורים א' מיוחד, ב', מסחר, ש.ב.צ, ש.צ.פ.04/09/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 260מתחם יוספטל, שפור אכות מגורים, שינוי מש.צ.פ. למגורים ד/ 2.07/01/2010
טירהתוכניתטר/ 2605ביטול חלק מ:ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת הוראות בנין
רחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ בהקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.04/09/2008