ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008002 מתאריך 21/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 50ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.
דרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 32שינוי יעוד שטח מגורים ומשקי עזר לשטח מגורים בנחלות.04/12/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ 547/ 4/ ה"תוספת קומות במתחם בני ברית" .
נס ציונהתוכניתנס/ 214בנין מגורים בן הרחובות ראובן לרר, המנין הראשון ודרך יצחק רבין.26/01/2012
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 58שינוי מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 חלק מחלקה 14.
נס ציונהתוכניתנס/ 131/ 3מגרש בית בוקסר ומגרש פיילר.05/08/2010
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 220תוכנית שינוי מתאר תוספת יח"ד26/11/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 302/ 26תוספת יחידות דיור למגרש,תוספת שטח עיקרי.24/03/2010
שורקותתוכניתתתל/ 26/ 200הפרדה מפלסית בין יבנה לנמל אשדוד24/07/2008