ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008005 מתאריך 10/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 563/ 14/ בקביעת מסגרת תכנון.04/11/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 78התחדשות עירונית בשכונת אלקלעי - ראשון לציון11/11/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1230/ 60בית הברון שינוי יעוד ממגרש מיוחד - דיור מוגן לקשיש.08/01/2009
טירהתוכניתטר/ 2564קביעת: אחוזי בניה ,קוי בניה,קוי בנין לבנין קיים לפי קיים, הגדלת אחוזי בניה.
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 13ממגורים א' ש.ב.צ. ש.צ.פ. למגורים מיוחד גבוה, ש.צ.פ. אזור מעורב לב.צ. וצ.פ.ודרך16/09/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 3/ יז/ 12 מבני מגורים בכיכר מגדיאל.28/04/2010