ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008003 מתאריך 04/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 102פרדסיה -חלוקת אזור המגורים לשני מגרשים,הגדלת מספר יח"ד,שינוי יעוד, בינוי מנחה29/06/2009
טירהתוכניתטר/ 2606ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
רמלהתוכניתלה/ 188/ 8שינוי לתוכנית מפורטת מס' לה/18822/12/2011
שהםתוכניתשה/ 69/ 10/ 5504שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים דו משפחתיים.12/01/2009
דרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 22תחנת שאיבה אלישמע.13/10/2009
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3266/ גמבנה מסחרי בתחום מגרש המשמש תחנת דלק.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3174תוספת חניות מקורות בבית מגורים קיים.
לב השרון, בני דרורבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 87שמוש חורג הי-טק רכיבים אלקטרוניים ושיווק סיטונאי.
לודתוכניתלד/ 5001/ 2קביעת שטח לגן ילדים.
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 3/ 1מתחם מגורים ברובע רבין מזכרת בתיה.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 42/ טבן גוריון 6,4 -הסדרת בנין קיים26/11/2009
קסם, ג'לג'וליהבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 52שמוש חורג למוסך.
קסם, ג'לג'וליהבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 51שמוש חורג למוסך ופחחות רכב.
קסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 50שמוש חורג לפירוק בשר.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3467תכנית לאישור קווי בנין ואיחוד וחלוקה למגרשים בהסכמה14/06/2011
נתניהתוכניתנת/ 229/ 78תוספת מגורים - רחוב יהודה הלוי07/10/2010
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לזבקעת הירח 6-הגבהת גג רעפים.22/10/2009
נושאמחוז מרכזנושא כללי