ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008004 מתאריך 18/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, נוה ימיןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 658מגד 4 גבעת עולם
הוד השרוןתוכניתהר/ 1200/ 2שינוי ממגורים א ל-ב. הקצאת מגרשים חדשים, קביעת: ש.צ.פ. ש.ב.צ. דרכים חדשות,יח"ד07/10/2010
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 32בניה חדשה בסמוך לבית גולדמינץ.29/06/2009
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 277הגדלת וקביעת זכויות בנייה01/11/2012
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5094/ 2בת אבות בן 325 יחידות דיור בצפון גני תקוה.03/09/2009
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 57הסדרת דרכים ונגישות + איחוד וחלוקה.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 5036מתחם בז'ה, הגדלת צפיפות,קביעת חזית מסחריתקביעת קוי בנין,הגדלת אחוזי בניה.
פתח תקוהתוכניתפת/ 179/ 37שינוי יעוד מבית אבות, ש.צ.פ וש.ב.צ למגורים, ש.פ.פ, ש.צ.פ, ש.ב.צ ודרך.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1154/ 53שני בניינים למגורים בשכונת שעריה בפתח תקווה.14/06/2011
דרום השרוןתוכניתשד/ 594/ 43תוספת זכויות בניה.29/06/2009
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 421תוספת זכויות (עפ" מצב קיים), רח' ההדרים 115,אבן יהודה.03/09/2009
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 17כביש עוקף ניר אליהו
נתניהתוכניתנת/ 800/ 88תוספת שטחים לבנין מגורים בבניה ברח' גבע 1530/05/2010
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 30/ 1בית נהב - בית יצחק.26/01/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 18רח' לישנסקי 22 ראשון לציון.03/06/2009
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 170תכנית פתוח ובינוי לביה"ס כפר שמריהו.